Souhlas se zpracováním osobních a firemních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÝCH ÚDAJů

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou bereme na zřetel.

Provozovatelem webu a správcem je Hobby servis s.r.o. (dále jen „Společnost“) se sídlem Černuc 89, 273 23 Černuc,

okr. Kladno, pobočka Kralupy na Vltavou, Nerudová., spisová značka: C 166456 vedená u Městského soudu v Praze,

IČO: 24691399, zastoupená   Mgr. Lilianou Polákovou (dále jako „Správce“ nebo "Zpracovatel").

1. Souhlas a způsob udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen jako „Subjekt údajů“) společnosti Hobby servis s.r.o. 

Souhlas, ke zpracování mých osobních a citlivých údajů pro účely pro účely vedení kompletních marketingových kampaní, byl udělen způsobem a v souladu s podmínkami obecného nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) dle zákona č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, v platném znění ( dále jen „ZOOÚ“).

Na základě mnou poskytnutého souhlasu, Společnost Hobby servis s.r.o. je oprávněná poskytnout moje osobní a

citlivé údaje, vymezené v článku 2., spolupracujícím společnostem, kterými jsou filmové, reklamní a modelingové společnosti.

2. Vymezení poskytnutých údajů subjektem

Titul, jméno, příjmení, název firmy, firemní údaje, datum narození, adresa trvalého/přechodného bydliště, profese, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, fotografie, videozáznamy. 

3. Účel a právní důvody zpracování osobních údajů

Údaje, které jste nám svěřili zpracováváme k těmto účelům:

     3.1. vedení kompletních marketingových kampaní

            a) zveřejňování údajů na internetových portálech

            b) v interentových vyhledávačích

            c) pro zpracování analýzy

            d) pro reklamní kampaně

4.  Odvolání souhlasu se z pracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat anebo poskytnuté údaje pozměnit

 (u nezletilých jejich zákonný zástupce). Správce je povinen, na základě písemné žádosti Subjektů, přestat osobní údaje

zpracovávat pro určité účely, anebo je pozměnit na písemnou žádost poskytovatele údajů.

5.  Doba zpracování údajů

Osobní a citlivé údaje, poskytnuty Subjektem budou uschovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, která činí

10 let ( deset let) ode dne registrace anebo podpisu Smlouvy o zprostředkování práce či brigády ve společnostech uvedených

v odstavci 1).

 

 

Online marketing

Nepřihlášený